DigiWatt Elmätarsystem

 DigiWatt – den smarta elmätaren

DigiWatt är det intelligenta sättet att få kontroll över och få betalt för den el som campingen erbjuder sina gäster.

Varje eluttag har en egen smart digital elmätare, jordfelsbrytare och en “smart nyckelbricka” som fästs på mätaren och aktiverar strömuttaget. Det aktiveras endast om brickan är nollställd av receptionen och fått ett max strömuttag mellan 1-16A.

Om brickan tas bort från elmätaren blir uttaget strömlöst och ingen obehörig kan ta ut el från uttaget. El kan bara tas ut när den i receptionen nollställda brickan sitter på DigiWatt elmätaren.

Brickan kan låsas fast med ett hänglås så ingen obehörig kan stjäla brickan. Lämnar man tillfälligt campingen kan man ta med sig brickan och blockera eluttaget genom att låta hänglåset sitta kvar.

Vid utcheckning tas brickan bort varvid strömmen bryts. I brickan finns 

lagrat det antal kWh som gästen har använt och ska betala. Brickans kWh-värde läses av och nollställs i receptionen. Brickan återanvänds.

Ingen gäst behöver betala för andra gästers el och campingen får betalt för varje förbrukad kWh!

Om man tar ut mer ström än vad som är inprogrammerat blir eluttaget (tillfälligt) strömlöst och gästen får möjlighet att begränsa strömuttaget.

Inställd strömgräns är mycket precis till skillnad från säkringsbrytare och proppsäkringar som tillfälligt kan tillåta upp till dubbla strömuttaget. El-leverantören tar betalt efter högsta timmedelvärdet varje månad. 

Den tydliga och lättavlästa displayen visar omväxlande förbrukat elenergi i hWh och aktuellt effektuttag i watt.

DigiWatt-systemet har inga månadsavgifter!

Receptionsenhet för programmering och avläsning av nyckelbrickor till DigiWatt. Brickan kan programmeras för valfritt strömuttag, 1-16A. Brickan hängs på valfritt eluttag och aktiverar detta. Brickan kan därefter användas endast på just detta uttag tills den åter nollställs i receptionen. Brickan lagrar antalet kilowattimmar som gästen förbrukar.

 

Allmän information
Bruksanvisning elmätare
Bruksanvisning receptionsenhet

DigiWatt 10162 artikelnummer

Äldre version av DigiWatt:
DigiWatt 1016 – Broschyr
DigiWatt 1016 – Användarmanual
DigiWatt 1016 – ENSTO Bruksanvisning
DigiWatt 1016 – ENSTO Användarinstruktioner