Motorvärmaruttag

AutoTime är en temperaturstyrd elektronisk timer som kopplar in din motorvärmare i rätt tid före inställd avresetid, med hänsyn till rådande utomhustemperatur. Du ställer själv in avresetiden och timern räknar ut när den ska slå på motorvärmaren så att din bil blir varm i tid. Vid t.ex. – 5° C startar AutoTime 1,5 tim före avresan.

Den inställda avresetiden repeteras en gång per dygn. Systemet ger automatiskt varmhållning i 30 minuter efter inställd avresetid. Genom att trycka in båda pilknapparna samtidigt kan du också när som helst få spänning ur uttaget under 30 minuter, utan att ändra inställda tider.

Vi har två versioner av motorvärmartimer: