DigiWatt ®

DigiWatt är en smart, digital elmätare för campingplatser och marinor – det intelligenta sättet att få kontroll över och betalt för den el som gäster med husvagnar, campingbilar och båtar förbrukar.

Varje eluttag har en egen mätare, en säkring med jordfelsbrytare och en nyckelbricka som fästs på elmätaren och aktiverar eluttaget. Elmätaren har en säkringsfunktion som gör att strömmen bryts om man överskrider max tillåtet strömuttag (1 till 16 A). Detta värde lagras i nyckelbrickan och kan väljas för varje gäst. Denna funktion minskar riskerna för överbelastning av elkablar och huvudsäkringar och bidrar till att sänka campingplatsens maximala effektuttag vilket minskar elnätskostnaden.

Ingen el kan tas ut utan att ägaren får betalt när gästen lämnar campingen. In- och utcheckning går snabbt för ingen behöver gå ut och läsa av elmätaren, gästens elförbrukning registreras också i nyckelbrickan som läses av vid utcheckning.

Gästen behöver bara betala för den el som gästen själv har förbrukat, inte för andra gästers. Han kan enkelt läsa av sin elmätare och följa sin elförbrukning. Gästen har alltså full kontroll över sina elkostnader.

De först installerade DigiWatt-systemen har varit i drift i nästan 20 år och de fungerar lika oklanderligt som de yngre. Mer än 50 campingplatser i Sverige har idag DigiWatt – det är smidigt, enkelt och säkert för både ägare och gäst!

Senaste versionen av DigiWatt;
Allmän information
Bruksanvisning elmätare
Bruksanvisning receptionsenhet

Äldre version av DigiWatt:
DigiWatt 1016 – Broschyr
DigiWatt 1016 – Användarmanual
DigiWatt 1016 – ENSTO Bruksanvisning
DigiWatt 1016 – ENSTO Användarinstruktioner