Sinuskonverter

Accenta nödljuscentraler med sinusspänning ut.

Accentas nödljuscentraler har varit anpassade för olika slags laster. De som enbart har spänningsomvandlare från (12V eller 24V till 230V) är avsedda för glödlampor och lysrör med elektroniska drivdon.  För lysrör med drosselingång (utan faskompensering) finns det dessutom en växelriktare som gör växelström av likspänningen. Men den klarar inte alla slags laster.

Nyare utgångsskyltar och nödbelysning använder sig oftare av LED som ljuskälla och ibland vill man ersätta äldre lysrörsarmaturer med elektroniska drivdon.

För att kunna anslutna alla slags ljuskällor till befintliga Accenta nödljuscentraler har vi utvecklat ombyggnadssatser så att utspänningen är ren sinusformad utspänning. Den ersätter spänningsomvandlaren och eventuell växelriktare. Den går till alla slags resistiva och induktiva laster. Om det finns lysrörsarmaturer med faskompensering skall kondensatorn tas bort eller armaturen byggas om till elektroniska drivdon. Kontakta oss för rådgivning.

Genom att använda dessa ombyggnadssatser slipper man byta ut hela centralen vilket är kostnadseffektivt.  Utrymmet i skåpen/montageplåten är tillräckligt för att de nya enheterna skall få plats så vitt vi hittills vet. Kontrollera alltid detta före beställning.

Satserna finns i olika uteffekter och för 12V eller 24V ackumulatorer.  Med ombyggnadssatsen följer inkopplingsanvisningar samt telefonsupport från oss.

Ombyggnadssatsen består av:

Växelriktare (Inverter) och i vissa centraler även reläer och säkringsbrytare.    

Läs mer på pdf filen