IMG_0072_2_2

Väggfästet ger enkel montering mot vägg. Fästet skruvas fast, därefter skjuts kapslingen på plats i färdiga spår.

Bookmark the permalink.