DigiWatt Elmätarsystem

IMG_0074

Central enhet för programmering och avläsning av informationsbrickor till kWh-mätare. Brickan kan programmeras för valfritt strömuttag, 6, 10 eller 16 Amp. Brickan hängs på valfritt eluttag och aktiverar detta. Brickan kan därefter användas endast på just detta uttag tills den åter nollställs i receptionen. Brickan registrerar antalet kilowattimmar som gästen förbrukar.

Bookmark the permalink.