DigiWatt Elmätarsystem

IMG_0070_2

Insatsen ansluts med snabbkoppling. Inga skruvar behövs. Vid behov kan insatsen enkelt dras ut för service inomhus.

Bookmark the permalink.