DigiWatt 10162

Elmätare DigiWatt 10162

Teknisk information

 

Temperaturområde -40° till +40°C
Max strömuttag Max strömuttag programmeras in i nyckelbrickan på receptionsenheten. Valbart mellan 1 till 16 A i steg om hela Ampere.
Strömbegränsning Om nyckelbrickans inprogrammerade max tillåtna strömuttag överskrids varnas med korta spänningsfrånslag som får lampor etc att blinka. Om strömuttaget inte sänks inom 5 minuter bryts strömmen helt. I detta fall måste nyckeln tas loss och anslutas igen innan strömmen återkommer.
Max energi per nyckel och gång 9999 kWh (begränsas av displayen)
Märkdata 230 V AC, 16 A, 50 Hz
CE –märkning DigiWatt 10162 uppfyller kraven på elsäkerhet och EMC enligt standard SS-EN 61 010-1. Mätnoggrannheten ligger inom klass 2 enligt standard SS-EN 61036.
Visning DigiWatt visar omväxlande: 

Förbrukad energi i kWh och aktuell effekt i W 

Vid uppstart visas Max tillåtet strömuttag i A 

Lysdioder indikerar vad som visas på displayen

Kapsling Elmätaren är kapslad 4 modulers plastlåda avsedd för montering på DIN-skena. Elektroniken är lackerad för att tåla miljön på campingplatser och marinor.
Uttagslådor Bilderna nedan visar uttagslådor anpassade för DigiWatt.