Centralmatat batterisystem för nödbelysning

Centralen är en moduluppbyggd, mikrodatorkontrollerad reservkraftscentral avsedd för genomlysta skyltar och nödbelysning. Den övervakar laddning och laddstatus på ackumulatorerna, skyltar och nödbelysning samt genomför tester enligt gällande normer. I centralen finns olika larmfunktioner som kan föras vidare till larmcentraler och fastighetsövervakning.

Centralen finns i tre grundutföranden anpassade med ackumulatorer efter effektbehov. Den kan byggas ut med olika påbyggnadsmoduler efter funktionsbehov till helt kundspecifika enheter.

De centralmatade batterisystemen har:
– Smidigt inkopplingsförfarande
– Testfunktion för besiktning
– Kompakta, lättplacerade monteringsskåp
– Överskådliga indikeringar:
LED indikerar spänningssatta utgångar
Säkringskontroll för enkel felsökning och larm
– Flexibilitet, moduluppbyggda + optioner
– Konstruerats efter branschstandarder
– Snabb, digitalt övervakad batteriladdning
– Intelligent djupurladdningsskydd
– Mikrodatorbaserat test- och larmsystem
– Kapslingsklass IP23
– Hög tillförlitlighet och lång livslängd
– Alla utgångar:
med glasrörssäkring
enkelt valbara för permanentdrift eller beredskapsdrift
med separata (externa) tändtrådar
– Möjlighet till seriell kommunikation via MODBUS-protokoll för anslutning till fastighetsövervakningssystem, plc eller Internet

Centralmatat Batterisystem – Information
Centralmatat Batterisystem – Bruksanvisning